www.terapije-svetovanje.com


Prejsť na obsah

ZIVLJENJEPIS


Ime in priimek: Maja Ilijavec (roj.Vukovič)


tel.: 041/500-898


Izobrazba:

 • magistrica antropologije, kulturna in socialna antropologija. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede: 1999-2003.
 • univerzitetna diplomirana sociologinja, analitsko-teoretska smer. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede: 1995-1999.


Jeziki:
angleški, hrvaški (aktivno), nemški, italijanski (pasivno)

Članstvo v strokovnih organizacijah:
članica Društva antropologov Slovenije od leta 2000

Znanstveno-raziskovalna aktivnost:

 • antropološko terensko delo v slovenski kriminalistični policiji; »Formalni in neformalni odnosi v slovenski kriminalistični policiji v obdobju tranzicije«, 1999 - 2003
 • antropološko terensko delo v Sloveniji; geneologije, družinska podjetja, 2000
 • terensko delo v Nemčiji; »Slovenski zdomci v Nemčiji«, 1999
 • študijska ekskurzija in terensko delo v Mehiki, 1997


Projektno akademsko delo:

 • sodelavka pri pripravi predloga projekta »Socialni in kulturni aspekti politik širjenja Evrope: komparativni in interdisciplinarni pristop.« FDV, 2002
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi mednarodne poletne šole na podiplomskem študiju, FDV, 2001


Prispevki na konferencah in predavanja:

 • »Collective identity of the crime police in the transitional society. Interpretation of some selected fieldwork results. Prispevek na »Special convention CECOB (Centro per l'Evrope Centro Orientale Balcanica) in association with ASN (Association for the Study of Nationalities)«, Forli, Italija, 2002.


 • »Collective identity of the crime police in the transitional society in the area of former Yugoslavia. Interpretation of some selected anthropological fieldwork results.« Prispevek na mednarodni konferenci »Dayton - ten years after. Conflict resolution and co-operation perspectives«, Sarajevo, BiH, 2005.


 • »Antropološko terensko delo v slovenski kriminalistični policiji«. Vabljeno predavanje podiplomskim študentom antropologije na FDV, Ljubljana, 2007.


 • »Intrapersonal conflicts as a result of differences among personal and cultural values and social norms«. Prispevek na mednarodni znanstveni konferenci »Life in time of conflicts«, Ljubljana, september 2007.


Monografije in druga zaključena dela:

 • Magistrsko delo:

VUKOVIČ, Maja. Formalni in neformalni odnosi v slovenski kriminalistični policiji v obdobju tranzicije: izsledki antropološkega terenskega dela: magistrsko delo. Ljubljana, FDV, 2003.

 • Diplomsko delo:

VUKOVIČ, Maja, VUKOVIČ, Jasna. Slovenski zdomci v ZR Nemčiji. Ljubljana, FDV, 1999.

 • ILIJAVEC, Maja: Intrapersonal conflicts as a result of differences among personal and cultural values and social norms. V: Life in the time of conflicts-Book of abstracts. Starc, Gregor (ur.), Slovene anthropological society, Ljubljana, 2007, str.71.


Prispevek na konferenci brez natisa:

 • VUKOVIČ, Maja. Collective identity of the crime police in the transitional society. Interpretation of some selected fieldwork results. »Special convention CECOB (Centro per l'Evrope Centro Orientale Balcanica) in association with ASN (Association for the study of nationalities)«. Forli, Italija, 5-9. 6. 2002.
vse pravice pridržane:Inštitut za antropologijo

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu